“ตั้งแต่เกิดมา ผมเพิ่งเคยได้นอน ที่นอนดีๆแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ”

  “ตั้งแต่เกิดมา ผมเพิ่งเ…

Continue Reading “ตั้งแต่เกิดมา ผมเพิ่งเคยได้นอน ที่นอนดีๆแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ”