congratulationsกับน้องๆที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

congratulationsกับน้องๆที่จบกา…

Continue Reading congratulationsกับน้องๆที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับสุขภาพของเด็กๆ

ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่สูง…

Continue Reading ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับสุขภาพของเด็กๆ

“ขอบคุณที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลย ได้มีโอกาส…” #นครสวรรค์เกมส์ครั้งที่38

https://youtu.be/7bROzhclNMI "…

Continue Reading “ขอบคุณที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลย ได้มีโอกาส…” #นครสวรรค์เกมส์ครั้งที่38