ความรักมั่นคงของแม่

 

วันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาแห่งการยกย่องและสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เราตระหนักและเฉลิมฉลองความรักของแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กๆในครอบครัวนกขมิ้น ครอบครัวนกขมิ้นดูแลเด็กด้วยระบบครอบครัวมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับเด็กที่ไม่มีครอบครัวหรือขาดโอกาส โดยในวันพิเศษนี้ เด็กๆจะแสดงความขอบคุณและนำความสุขมาให้แม่ของพวกเขาอยู่เสมอในทุกๆปี

บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความรัก : ในอ้อมกอดอันห่วงใยของครอบครัวนกขมิ้น มีเด็กๆ ประมาณ 10-12 คน  อาศัยอยู่ในฐานะครอบครัวทดแทน เหล่าแม่ๆ ได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อมอบความรัก ความอบอุ่น และความเอาใจใส่ให้กับเด็กๆ แม้จะไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิด แต่ก็ดูแลให้เด็กๆ เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรซึ่งพวกเขารู้สึกปลอดภัย เป็นที่รัก และมีคุณค่า ทุกวันคุณแม่นกขมิ้นจะสอนเด็กๆ ด้วยความรักและความเมตตา ปลูกฝังค่านิยมที่จำเป็นและทักษะชีวิตที่จะกำหนดอนาคตของพวกเขา

สายใยระหว่างแม่กับลูกเป็นหนึ่งในสายใยที่สำคัญที่สุด การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งในโลก ครอบครัวนกขมิ้นทำมากกว่าการจัดหาบ้านชั่วคราว เราสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรักและการสนับสนุนที่ยั่งยืน เมื่อเด็กๆ เติบโตภายใต้การดูแลของแม่ พวกเขาสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่จะอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิต สายสัมพันธ์เหล่านี้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและฝ่าฟันอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้าได้

วันแม่แห่งชาติไม่ได้เป็นเพียงวันเฉลิมฉลองวันแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะยกย่องความรักและความทุ่มเทที่ไม่ธรรมดาของคุณแม่ในครอบครัวนกขมิ้น คุณแม่ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเด็ก ๆ ที่ขาดครอบครัวและโอกาส ด้วยความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลง คุณแม่จึงสร้างสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงซึ่งลูกๆ สามารถเจริญเติบโตได้ เมื่อเราระลึกถึงวันนี้ ขอให้เรารับทราบและชื่นชมการกระทำที่เสียสละของคุณแม่นกขมิ้นที่หล่อหลอมชีวิตของเด็กๆ ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

Share is :