“ลูกหม่อน แสนอร่อย”

ณ โครงการสวนเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จ.สุโขทัย🍇

ลูกหม่อน (Mulberry) กว่า 30 ต้นในสวนเกษตรฯ สุกง่อมพร้อมให้เด็กๆได้เก็บทาน ลูกหม่อนที่เราปลูกนั้นปลอดภัย ไร้สารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

#เห็นเด็กๆแฮปปี้เราก็ดีใจ

📌โครงการสวนเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กๆในมูลนธิบ้านนกขมิ้น ได้รับประทานผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สารเคมีและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ เรามีทั้งสวนผักและผลไม้ เช่นมัลเบอร์รี่ ขนุน ฝรั่ง อ้อย มะม่วง อินทผลัม ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ วัว ไก่
Share is :