“ไก่ไข่อารมณ์ดี”

   🐔 “เลี้ยงไก่ไข่ให้อารมณ์ดี เพื่อไข่ไก่ที่มีคุณภาพ” 🥚
       ไก่ไข่อารมณ์ดี ในโครงการสวนเกษตรอินทรีย์ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จ.สุโขทัย เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีแนวคิวเพื่อการบริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพ🍳และเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กๆและคนในชุมชน 👩‍🌾
       🐓การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเป็นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกร เพราะนอกจากสามารถเก็บไว้บริโภคภายในครอบครัวซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย เพราะเมื่อไก่อารมณ์ดี ก็ฟักมีไข่ที่มีคุณภาพดี ปลอดสาร และให้ปริมาณไข่มากขึ้น 🥚🥚🥚
Share is :