โครงการกองทุนนมผงบรรเทาทุกข์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ตกงานเนื่องจากได้รับผล กระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อนมผงเพื่อดูแลลูกน้อย ซึ่งปัจจุบันทางโครงการฯได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวคุณแม่ลูกอ่อนตกงาน โดยการมอบนมผงให้แก่แม่ลูกอ่อนกว่า 2,000 คน ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โดยทางโครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบนมผงให้แก่แม่ลูกอ่อน 3,000 คนต่อปี

ตลอดระยะเวลาของการเริ่มดำเนินโครงการ มีผู้อุปการะคุณได้เข้ามามีส่วนร่วมและสมทบทุนสนับสนุน เราจึงสามารถดำเนินโครงการมาได้จนถึงปัจจุบันและจะยังคงดำเนินการต่อไปและแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจะมีจำนวนลดลงแต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ยังมีคุณแม่ที่ตกงานและขาดนมผงเลี้ยงลูกอยู่เป็นจำนวนมาก เรายังคงได้รับจดหมายหรือข้อความขอความช่วยเหลือส่งมาไม่ขาดสาย ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการเลี้ยงดูเด็กๆเหล่านี้ด้วยกันเพียงเดือนละ 299 บาท หรือตามที่ท่านเห็นสมควรเพื่อร่วมสมทบทุนค่าจัดซื้อนมผงให้แก่แม่ลูกอ่อนยากไร้ต่อไป โดยเงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ผ่านทางระบบ e-donation โดยอัตโนมัติเพียงท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อขอลดหย่อนภาษีอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ

Share is :