การเรียนรู้แบบ ON HAND

ที่ศูนย์การเรียนรู้มอวาคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ศูนย์การเรียนรู้มอวาคี  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนในการดูแลกว่า 70 คน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงสถานการณ์โควิด ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แต่นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้มอวาคี ไม่มีทั้งอินเตอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์หรือแม้เเต่เครื่องมือสื่อสาร  แม้ไร้สัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสารบนดอยสูงมอวาคี เเต่การเรียนของเด็กๆก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยที่คุณครูเเจกหนังสือเรียนแบบฝึกหัดและสอนนักเรียนถึงบ้าน
Share is :