ยินดีต้อนร้บน้องฝน น้องฟ้าใสและน้องชินจังสู่ครอบครัวนกขมิ้น
ครอบครัวมูลนิธิบ้านนกขมิ้นพร้อมเติบเต็มครอบครัวใหม่ให้กับน้องฝน น้องฟ้าใสและน้องชินจัง จากนี้น้องๆจะได้รับความรักความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ ขอให้น้องๆได้เติบโตขึ้นอย่างดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ💙
ขอบคุณพี่ๆผู้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯและร่วมมอบโอกาสการเริ่มต้นชีวิตใหม่ การศึกษาและครอบครัวให้กับเด็กๆที่ต้องการ
Share is :