กีฬาจานร่อนคือกีฬาทางเลือกใหม่ เพื่อการออกกำลังกาย เนื่องจากมีวิธีการเล่นที่เข้าใจง่าย ดังนั้นกีฬาจานร่อนจึงเป็นกีฬาที่ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในด้านการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนพิการ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถเล่นร่วมกับคนพิการได้ด้วย (ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.)

           น้องๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนกีฬาจานร่อนขั้นพื้นฐานอย่างสนุกสนาน โดยมีพี่ๆทีมอาสาเป็นพร Sky Ultimate Club เป็นผู้ให้ความรู้และเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆ หลังจบกิจกรรมพี่ๆได้มอบจานร่อนเพื่อให้น้องได้นำมาเล่นและฝึกฝนต่อไปด้วย


 

Share is :