ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ

               วันที่ 6 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตและมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
               ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรณ์พัฒน์ จินานุรักษ์ เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานมอบแก่เด็กกับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ให้มีโภชนาการที่ดี สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เจ้าหน้าที่และเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
Share is :