ประเภทงาน  เสริมความรู้  Online / Onsite

ลักษณะงาน  สอนการบ้านในรายวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

การดำเนินงาน มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามช่วงวัน  เวลา  ที่สามารถเข้ามาทำกิจกรรมกับทางมูลนิธิในช่องทางต่างๆเพื่อทำการนัดหมายและวิชาที่สอน รวมทั้งจิตอาสาต้องทำการเตรียมอุปกรณ์มาด้วยตัวเอง  โดยสามารถเข้ามาได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

สถานที่ทำกิจกรรม     สาขากรุงเทพ   สาขาสุโขทัย  และเชียงใหม่

ระยะเวลาทำกิจกรรม    ระยะสั้น  1 เดือน   หลังเลิกเรียน เวลา 16:00-18:00 น.  ระยะยาว  ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป  อาทิตย์ละ 1 วัน

 

สนใจติดต่อ
เบอร์ติดต่อ 0835772980 คุณจอห์น
อีเมล์ volunteer.bnk@gmail.com
แบบฟอร์มลงทะเบียนจิตอาสา คลิ๊ก!!

Share is :