การเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ งานมหกรรมเด็กและสตรีส่งเสียง “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย”💙

🙋‍♀️🙋น้องๆนกขมิ้นเข้าร่วมงานมหกรรม เด็กและสตรีส่งเสียง “ยุติความรุนแรง ขอพื้นที่ปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งงานนี้เป็นเวทีที่เปิดให้เด็ก เยาวชนและสตรีจากหลายกลุ่มในภาคเหนือตอนบน ได้รวมพลังส่งเสียง สร้างสรรค์ สะท้อนความเห็น เสนอแนะเรื่องราว ในประเด็นเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสิทธิเด็ก (เพจเครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา,2023)

น้องๆได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กจากพี่ๆกลุ่ม ecpat (มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และร่วมออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 300 คน ขอขอบคุณพี่ๆทีมงาน ecpat ที่ได้ร่วมส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ ทั้งมอบความรู้และประสบการณ์ ให้เด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้รับส่งต่อให้กับเด็กๆคนอื่นๆต่อไป

#ขอขอบคุณจากหัวใจนกขมิ้นน้อย 🙏

#ขอบคุณ #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #เพราะเราคือครอบครัว #มูลนิธิบ้านนกขมิ้น #ทุนการศึกษา #เลี้ยงข้าวน้อง #ส่งน้องเรียน

 

 

 

 

Share is :