เกมส์โยนลูกเหล็ก “เปตอง”

ทั้งสนุก แถมยังช่วยฝึกสมาธิและการวางแผน

กีฬา “เปตอง” คือหนึ่งในกีฬาโปรดของเด็กๆบ้านนกขมิ้นสุโขทัย และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่าง เพราะเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนานและฝึกฝนให้เด็กๆให้มีพัฒนาการด้านต่างๆด้วย

🟡 พัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา : ได้ออกกำลังกาย แขน นิ้วมือ ข้อมือ ข้อแขน ข้อศอก หัวไหล่ ขา และการฝึกความอดทน การคิดวิเคราะห์ การระดมความคิด การคาดคะเน และการวางแผน

🟡 การพัฒนาทางด้านจิตใจ : ช่วยฝกให้จิตใจสงบ ไม่วอกแวก มีสมาธิ

🟡 การพัฒนาด้านสังคม : ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ชุมชน หมู่บ้านและในสังคม

📌กีฬาทุกประเภทดีทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง สามารถฝึกพัฒนาการของเด็กๆได้ ด้วยการเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับเด็กๆและเล่นไปกับพวกเขา ช่วยฝึกทั้งพัฒนาการของลูกและได้ใช้เวลาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วย 👨‍👩‍👧‍👦

ขอบคุณข้อมูลจาก : ครูชอวร์ กวีหลังบ้าน.(2565).เปตอง..กีฬาฝึกจิต,7 พฤษภาคม 2565.เว็บไซต์sport.trueid.net

Share is :