“อีกก้าวสู่ความสำเร็จ”👏
แสดงความยินดีกับน้องบอยและน้องเบสท์
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
น้องบอย – นายวรเมธ สีมี่ 🙋‍♂️สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะช่างกลโรงงาน สาขาเทคนิคการผลิต
น้องเบสท์ – นายคุณากร แซ่ลี้ 🙆‍♂️สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะช่างกลโรงงาน สาขาเทคนิคการผลิต
🙏ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ผู้มีส่วนในการสนับสนุนทุกการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน รวมถึงสนับสนุนงานทุกด้านของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำพาเด็กๆให้เดินทางมาถึงการสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นก้าวหนึ่งของชีวิต ทุกเเรงสนับสนุน ทำให้น้องบอย  น้องเบสท์ และเด็กๆอีกหลายชีวิต มีหนทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

 

 

Share is :