“อีกก้าวสู่ความสำเร็จ”

ขอขอบคุณทุกโอกาสที่ท่านมอบให้ ขอขอบคุณจากหัวใจนกขมิ้น
ขอขอบคุณพี่ๆที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเด็กๆ
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 3 คน
1. นายปัดฝน งามละม่อม ( น้องแม็ค )
2. นายภานุพันธ์ สันติภานุวัฒน์ ( น้องน้ำ )
3. นายเอกราช สหเจริญชัย ( น้องวงศ์ )
สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ สาขางานตกแต่งเครื่องประดับอัญมณี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

Share is :