วันที่ 10 เมษายน 2563 มูลนิธิบ้านกนกขมิ้น จัดทำโครงการกองทุนนมผงบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือคุณแม่ตกงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  ทำให้ขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อนมผงเพื่อดูแลลูกน้อย โดยได้รับความสนับสนุนจากผู้บริจาค ที่ได้รับทราบโครงการนี้ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพจครูอ๊อดขออาสาและเว็บไซต์ปันบุญโดยทีเอ็มบี  ซึ่งปัจจุบันทางโครงการฯได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวคุณแม่ลูกอ่อนตกงาน โดยการมอบนมผงให้แก่แม่ลูกอ่อนกว่า 3,000 คน ภายในระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา

Share is :