“รถปันสุข ขับเคลื่อนความสุขจากการแบ่งปัน”

       ภาพรวมกิจกรรม “รถปันสุข” ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารถปันสุขได้ตระเวนลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ของใช้จำเป็นและขนม อาหาร ฯลฯ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบความยากลำบากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 🚐

    ขอขอบคุณทุกท่าน🙏ที่ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและของอุปโภคบริโภคเพื่อร่วมสนับสนุนให้รถปันสุขคันเล็กๆคันนี้ ได้ออกช่วยเหลือเด็กๆและคนในชุมชนอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดต่อไป 

รับชมคลิป คลิก👉https://youtu.be/i74woNxZurg
Share is :