มูลนิธิบ้านนกขมิ้นสนับสนุนครอบครัวน้องภู

สร้างอาชีพสู่การเป็นครอบครัวเข็มแข็ง👩‍🍳

เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2566 มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ระดมทุน สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของน้องภู🏠 เพื่อทดแทนบ้านหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมและด้วยพลังจากน้ำใจของคนในสังคม ทำให้เราสร้างบ้านแล้วเสร็จและได้ส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้น้องภูและครอบครัวในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 บ้านหลังใหม่ ทำให้น้องภูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น้องภูมีแสงไฟสว่าง

💡ไว้ทำการบ้าน อ่านหนังสือ มีห้องน้ำที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ แต่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน มูลนิธิบ้านนกขมิ้นยังคงให้ความสำคัญกับการเป็น “ครอบครัวเข้มแข็ง”👫 ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้จากการประกอบอาชีพสุจริต มีรายรับเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว เราจึงสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ จากงานที่คนในครอบครัวมีความถนัด มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ ครอบครัวของน้องภูจึงเลือกการค้าขาย เปิดร้านปิ้งย่าง ชื่อร้าน “หม่าล่าน้องภู” ขายปิ้งย่างเสียบไม้ อาทิ หมู ไก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น 🍢 ทาด้วยซอสหม่าล่า ราคาไม้ละ 5-10 บาท หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องภูเข้าศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ช่วงปิดเทอมน้องภูช่วยครอบครัวขายปิ้งย่างหม่าล่าอย่างขยันขันแข็ง เราได้เห็นภาพที่เด็กชายวัย 12 ปี ยืนปิ้งหมู ปิ้งไก่ หยิบจับของต่างๆในร้านด้วยความคล่องแคล่ว 🧒 ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาอุดหนุน ซึ่งมีทั้งเพื่อนวัยเดียวกันและชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองยาง

ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไร้ซึ่งการสนับสนุนจากคนในสังคม เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อมอบโอกาสและชีวิตใหม่ให้กับน้องภูและครอบครัว🙏 เราขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องภูต่อไป ให้น้องภูได้เติบโตในครอบครัวเข้มแข็งอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น👨‍🎓

Share is :