โครงการที่นอนปันสุข

 

”ที่นอน” เป็นมากกว่าผ้าหรือฝูกสี่เหลี่ยม 1 ผืน แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เด็กๆได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ซึ่งการนอนที่ดีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ ความจำ สมาธิ การควบคุมอารมณ์และการเจริญเติบโตด้านร่างกายของเด็ก🧸…. แต่ “ที่นอน” ของเด็กๆ ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง กลับเริ่มเสื่อมสภาพตามการใช้งานและไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กในการดูแล เด็กๆหลายคนจึงไร้ซึ่งที่นอนที่ถูกสุขลักษณะ ต้องนอนบนที่นอนขาดวิ่น ขึ้นรา รอการเปลี่ยนที่นอนใหม่ … มูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่นอนใหม่และรับที่นอนใหม่เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆในศูนย์การเรียนที่ยังขาดแคลน โดยมีเป้าหมายที่จะมอบให้เด็กๆกว่า 10,000 คน เราจึงเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการนอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กๆ

 

Share is :