ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนกขมิ้น

“น้องน้ำฝน” สมาชิกใหม่ของครอบครัวนกขมิ้น
ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้เติบเต็มครอบครัวใหม่ให้กับน้องน้ำฝนหรือ ด.ญ.กวีนรวี นิมานะ จากนี้น้องน้ำฝนจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ มอบความรักความอบอุ่น อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเพื่อให้น้องได้เติบโตอย่างมีความสุข
……………………………………………………………………………………….
📌มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้ความสำคัญกับคำว่า “ครอบครัว”👨‍👩‍👧‍👦 เพราะครอบครัว คือ รากฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคน… เราเติมเต็มครอบครัวใหม่ให้กับเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่เป็นคู่สามี-ภรรยา👫 ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ ในหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกประมาณ 10 คน ดูแลซึ่งกันและกันเหมือนกับครอบครัวทั่วไป พ่อแม่เป็นผู้มอบความรัก 🥰ความอบอุ่น การอบรมสั่งสอนและดูแลเอาใจใส่เด็กๆอย่างใกล้ชิด รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี🎸กีฬา⚽️ เพื่อเสริมทักษะและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต 🙏
Share is :