ซ้อมหนีไฟ ปลอดภัยไว้ก่อน

          วันที่ 2 เมษายน 2564   หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เข้าให้การอบรมการซ้อมหนีไฟ ให้กับเด็กและเจ้าหน้าที่ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จ.สุโขทัย

          มูลนิธิบ้านนกขมิ้นร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมจัดอบรมการซ้อมนี้ไฟให้กับเด็กๆและเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  เนื่องจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นดูแลเด็กแบบระบบครอบครัวและมีบ้านพักให้กับเด็กจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของที่พักอาศัยในทุกด้าน รวมถึงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยจึงมีการซ้อมหนีไฟ เพื่อเป็นอีกหนึ่งขั้นในการป้องกันเบื้องต้น ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีการจำลองสถาณการณ์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้ถึงขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีการติดตั้งถังดับเพลิงและสัญญาณเตือนไฟไหม้ภายในบ้านด้วย โดยกิจกรรมการซ้อมหนีไฟนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยในครอบครัว ซึ่งในแต่ละสาขาของมูลนิธิฯจะต้องมีการซ้อมหนีไฟให้กับเด็กๆและเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 ปี/ครั้ง

 

Share is :