จิตอาสา  ทักษะพิเศษ / ที่ปรึกษา

ลักษณะงาน   อาสาสมัครมีทักษะพิเศษ  เฉพาะด้าน  ที่มีความต้องการอยากช่วยเหลืองานของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  เช่น  ทักษะภาษาต่างประเทศ   ทักษะคอมพิวเตอร์  ทักษะงานฝีมือต่างๆ  เป็นต้น

การดำเนินงาน   อาสาสมัครสามารถแจ้งข้อมูลติดต่อกลับและทักษะพิเศษของตนเองรวมถึงความสนใจที่อยากช่วยเหลือหรือช่วยงาน  แล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อปรึกษาวิธีการทำกิจกรรมหรือช่วยงานร่วมกัน

ระยะเวลาทำกิจกรรม    ระยะสั้น  หรือระยะยาว  ตามความสะดวกของอาสาสมัคร

 

สนใจติดต่อ
เบอร์ติดต่อ 0835772980 คุณจอห์น
อีเมล์ volunteer.bnk@gmail.com
แบบฟอร์มลงทะเบียนจิตอาสา คลิ๊ก!!

 

 

Share is :