ภาพบรรยากาศจากค่ายโอเบหรือค่ายเด็กทุนในช่วงปิดเทอม จัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2020 ณ บ้านเย็นเนซาเร็ธ อำเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมีเด็กๆเข้าร่วมค่ายกว่า 60 คน มีกิจกรรมการศึกษาพระคัมภีร์และกิจกรรมสันทนาการ ทำให้เด็กๆสนุกสนานได้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์

Share is :