ท่านจะช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไร ?  

         ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ผ่านหลายช่องทาง โดยการสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็น เนื่องจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้การอุปการะเด็กในระบบของครอบครัว โดยสร้างครอบครัวทดแทนให้กับเด็กๆ ฉะนั้นสิ่งที่ทางมูลนิธิฯต้องการการสนับสนุนคือ ปัจจัยจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในครอบครัว  

   

 

ปัจจัยพื้นฐานจำเป็น 

 

มอบทุนการศึกษา

          การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเพราะการศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาทำให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  

เครื่องอุปโภค บริโภค     

       การสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค -  บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวันรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

วางกล่องบริจาค     

       การสนับสนุนมูลนิธิโดยการอนุญาตให้เราได้วางกล่องในสถานประกอบการของท่านหรือแนะนำสถานที่ ในการวางกล่องบริจาคซึ่งการวางกล่องบริจาคเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็กๆ

โครงการเหลือขอ     

      สนับสนุนผ่านการบริจาคของมือสองทุกอย่างทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า  รองเท้า  สมุด - หนังสือเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและเสียแล้ว

 

  

 

 ช่องทางการบริจาคเพิ่มเติม

 

1. เช็คธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ขีดคร่อม

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

 3. บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ 7-Eleven เพียงแจ้งพนักงานบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นไม่มีค่าธรรมเนียม

 

 4. บริจาคผ่านระบบ E-donation

การบริจาคผ่านระบบ E-donation

    ระบบ E-donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

    ผู้บริจาคได้รับประโยชน์อย่างไร

      - อำนวยคามสะดวกในการบริจาค

      - ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค

      - ได้ลดหย่อนภาษีและเงินภาษีคืนเร็วขึ้น

      - สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่าน

       www.rd.go.th  ตลอด 24  ชั่วโมง

 

 5 . บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ร่วมบริจาค

เหลือ-ขอ (คุณไม่เอาเราขอ)

แนะนำมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เพาะที่นี่...มีความหวาน

ข่าวสารและกิจกรรม

"ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 "

สาขาของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ 

บ้านนกขมิ้นอุทัยธานี 

บ้านนกขมิ้นสุโขทัย 

บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่

บ้านนกขมิ้นเชียงราย

บ้านนกขมิ้นประจวบฯ

PayPal Donations

Enter Amount

login