มูลนิธิบ้านนกขมิ้น  (เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 - 17.00 น.)
เลขที่ 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : 02 375 6497, 02 375 2455
Fax : 02 375 6109
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          

      เพิ่มเพื่อน

เหตุใดเราจึงเชิญชวนคุณบริจาคเพื่อช่วยเหลือกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย  ทำให้มูลนิธิฯได้รับการบริจาคที่ลดลง  แต่ราคาอาหารและค่าครองชีพกลับสูงขึ้น  ส่งผลให้มูลนิธิฯขาดแคลนงบประมาณที่เพียงพอในการจัดสรรค่าอาหารให้กับเด็กๆ  อีกทั้งยังไม่สามารถช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งในประเทศไทยเพิ่ม  การบริจาคของคุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตของเด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้

คุณสามารถแบ่งปันความรัก  ความห่วงใย  และมอบอนาคตที่สดใสแก่นกตัวน้อยไร้รังนอนโดย
1.เช็คธนาคาร หรือ แคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่ายมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  ขีดคร่อม
2.โอนเงินเข้า  บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี : มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

-ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว
 หมายเลขบัญชี 129-5-21931-3

-ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ
 หมายเลขบัญชี 732-2-8-7770-0

-ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ
 หมายเลขบัญชี 762-0-05459-6

-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน
 หมายเลขบัญชี 111-2-90356-4
   
-ธนาคารทหารไทย สาขาสุขาภิบาล3
 หมายเลขบัญชี 144-2-12638-7

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ
 หมายเลขบัญชี 449-1-21756-7

-ธนาคารธนชาต สาขารามคำแหง ซอย24
 หมายเลขบัญชี 064-2-02609-8

-บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่เสียค่า
 ธรรมเนียม ตลอด 24 ชั่วโมง

*** ใบเสร็จรับเงินบริจาคของมูลนิธิฯ  สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย

เหลือ-ขอ (คุณไม่เอาเราขอ)

แนะนำมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เพาะที่นี่...มีความหวาน

ข่าวสารและกิจกรรม

"ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 "

สาขาของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ 

บ้านนกขมิ้นอุทัยธานี 

บ้านนกขมิ้นสุโขทัย 

บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่

บ้านนกขมิ้นเชียงราย

บ้านนกขมิ้นประจวบฯ

PayPal Donations

Enter Amount

login