โครงการครอบครัวทดแทน

23 มกราคม 2561 by bussiness2 44361 Views
Rate this item
(0 votes)

ปัจจุบันมีเด็กๆอีกมากมายในประเทศไทยที่ขาดโอกาสและต้องการความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงก่อตั้งโครงการครอบครัวทดแทนช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน โดยการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น และทุนการศึกษาสำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ให้เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสที่ควรจะได้ และเท่าที่เราจะช่วยได้