สาขาและโครงการต่างๆ  ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
     ตลอดการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่ผ่านมา  มูลนิธิฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของท่านในการเลี้ยงดูอุปการะเด็กเหล่านี้  ส่งผลให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ขยายงานเพื่อรองรับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ  จนกระทั่งปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีทั้งหมด 5 สาขาทั่วประเทศและมีอีกหลายโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กๆ

 


   
สาขาต่างๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
        1.บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ : เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มูลนิธิฯและบ้านเด็กชาย 3 ครอบครัว บ้านเด็กหญิง 1 ครอบครัว  บ้านพักนักศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
        2.บ้านนกขมิ้นสุโขทัย : เป็นที่ตั้งบ้านเด็กชาย 4 ครอบครัว
        3.บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่ : เป็นที่ตั้งบ้านเด็กหญิง 3 ครอบครัว
        4.บ้านนกขมิ้นเชียงราย : โครงการบำบัดผู้ติดเสพติด
        5.บ้านนกขมิ้นประจวบฯ : เป็นที่ตั้งค่ายอบรมจริยธรรมฯและบ้านพักนักศึกษา

ปล. บ้านนกขมิ้นสาขาอุทัยธานี ปิดทำการแล้ว 

เหลือ-ขอ (คุณไม่เอาเราขอ)

แนะนำมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เพาะที่นี่...มีความหวาน

ข่าวสารและกิจกรรม

"ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 "

สาขาของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ 

บ้านนกขมิ้นอุทัยธานี 

บ้านนกขมิ้นสุโขทัย 

บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่

บ้านนกขมิ้นเชียงราย

บ้านนกขมิ้นประจวบฯ

PayPal Donations

Enter Amount

login