สำหรับผู้อุปการะที่ต้องการแจ้งการร่วมบริจาคทุนทรัพย์

(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย *)

[[[["field15","equal_to","\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25"]],[["show_fields","field6,field7"]],"and"],[[["field18","equal_to","\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field18","equal_to","\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c"]],[["show_fields","field21"]],"and"]]
1 Step 1
1.กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการออกใบเสร็จ
โปรดระบุ
ช่องทางการรับใบเสร็จ
ช่องทางการรับใบเสร็จ
2. วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน
โอนเงินเข้าธนาคาร
3. ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลของท่านที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้