อาสาสมัคร

เราเปิดรับอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีสู่เด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น นอกเหนือจากการบริจาคแล้ว ท่านยังสามารถสนับสนุนเด็กๆได้ผ่านทางกิจกรรมอาสาเหล่า นี้ได้ด้วย โดยท่านสามารถเลือกด้านที่ท่านถนัดและเลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้าทํางานจิตอาสาได้

ปฏิทินกิจกรรม