ทำกิจกรรม

ยื่นจดหมายเสนอโครงการ
แจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

บำเพ็ญประโยชน์

วันอังคาร - เสาร์ เวลา 09:00-17:00 น.
โทรนัดหมาย ที่เบอร์ 02-375-6497
ทำความสะอาด
งานก่อสร้าง,ช่างไม้,ช่างซ่อม
จัดสถานที่,ยกของ,จัดของ
ฯลฯ

สอนพิเศษ

E-mail:baannokkamin1-1@hotmail.com
วิชาการ
วิชาชีพ
ดนตรี
ความถนัดเฉพาะด้าน

อาสาระดมทุน

ตั้งกล่องบริจาค
ตั้งบูธ
ทำกิจกรรมเรี่ยไรเงินบริจาค

อาสาต่างประเทศ

ส่งรายละเอียดแนะนำตัวที่
E-mail : prajen.1022@gmail.com