สาขาและโครงการต่างๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ตลอดการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของท่านในการเลี้ยงดูอุปการะเด็กเหล่านี้ ส่งผลให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ขยายงานเพื่อรองรับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ จนกระทั่งปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีทั้งหมด 5 สาขาทั่วประเทศและมีอีกหลายโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กๆ

สาขาต่างๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ

ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
บ้านนกขมิ้นสำหรับดูแลเด็กชาย 2 หลัง
บ้านนกขมิ้นสำหรับดูแลเด็กหญิง 1 หลัง
บ้านนกขมิ้นสำหรับดูแลนักศึกษา 2 หลัง
สโมสรนกขมิ้นน้อย

บ้านนกขมิ้นสุโขทัย

บ้านนกขมิ้นสำหรับดูแลเด็กชาย 4 หลัง
โครงการเกษตรอินทรีย์ จ.สุโขทัย

บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่

บ้านนกขมิ้นสำหรับดูแลเด็กหญิง 2 หลัง
บ้านนกขมิ้นสำหรับดูแลนักศึกษา 2 หลัง

บ้านนกขมิ้นเชียงราย

โครงการบำบัดผู้ติดเสพติด

บ้านนกขมิ้นประจวบฯ

ที่ตั้งค่ายอบรมจริยธรรมฯ