วารสารบ้านนกขมิ้น

จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นแก่ผู้สนับสนุนได้ทราบ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนับสนุนให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งทางมูลนิธิจัดขึ้น สามารถติดตามวารสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.baannokkamin.org หรือไลน์แอด @baannokkamin  กำหนดออกวารสาร 2 ฉบับ ต่อ 1 ปี โดยออกทุกๆ 6 เดือน